Water Resources Department , Amravati
Online Recruitment Process 2013
IMPORTANT

दि.17-11-2013 रोजी झालेल्या परिक्षाचे सुधारित उत्तरतालिका

  दि.17-11-2013 रोजी झालेल्या परिक्षाचे उत्तरतालिका

 
 
प्रयोगशाळा सहाय्यक संवर्गाच्या दि ०५ /०२ /२०१४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सूची शिर्षातील बदल
कनिष्ठ लिपिक पदाचे NT-C Anshkalin प्रवर्गातील अंतरिम प्रतीक्षा यादी मधील बदल

कनिष्ठ लिपिक पदाचे NT-C Anshkalin प्रवर्गातील अंतरिम प्रतीक्षा यादी मधील दी. २०/०२/२०१४ रोजी केलेल्या कागदपत्र पडताळणीनुसार बदल 

महत्वाची सूचना
गुरुवार दि. २० फेबू २०१४ रोजी ११.०० वाजता कागद पत्र पडताळणी करिता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराचे पत्र 

 बुधवार दि . 12/02/2014 रोजी सकाळी 11:00 वा . कागद पत्र / प्रात्यक्षिक परीक्षे करिता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची पत्रे. \\ गुरुवार दि . 9/1/2014 रोजी सकाळी 11:00 वा . प्रात्यक्षिक नसलेल्या गट – क व ड संवर्गातील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करिता बोलविण्यात येणार्‍या उमेदवारांची यादी

शुक्रवार दि . 10 /1/2014 रोजी सकाळी 11:00 वा .गट – क उच्च श्रेणी लघुलेखक , निम्म श्रेणी लघुलेखक व वाहन चालक संवर्गातील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी व प्रात्यक्षिक परीक्षा करिता बोलविण्यात येणार्‍या उमेदवारांची यादी